Nieuw asfalt op de N310

De weg tussen Elspeet en Uddel ziet er weer helemaal nieuw uit. Met diverse verbeteringen voor de verkeersveiligheid.

 

Praatje van de herder

Praatje van de herder ElspeetOp woensdag 19 oktober a.s. houdt de schaapherder een praatje bij de Schaapskooi, Stakenbergweg 6 te Elspeet.
Aanvang Praatje : 10.30 u.
Inloop is om 10.00 uur, de toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Na afloop kunnen kinderen onder begeleiding een stukje meelopen richting Schapendrift.

Kern met Pit!

De gemeente Nunspeet stuurde een bericht door voor alle Elspeters. Kijk ook op de website voor Kern met Pit.

kern-met-pit

Inloopavond kennismaking burgemeester Van de Weerd

Boerendag 2016Woensdag 07 september maakt de nieuwe burgemeester kennis met Elspeet.

Vanaf 20:15u organiseert Dorpsvereniging Elspeet een inloopavond voor de inwoners van Elspeet. Dit duurt tot 21:30u en vindt plaats in het Oud Veluwsch Eethuis (en niet in het Kulturhus zoals eerder gecommuniceerd).

Alle inwoners van Elspeet zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

FIJNE VAKANTIE!

FijneVakantie2016

Persbericht ondertekening glasvezel Noord- en Oost-Veluwe

Zie bijgaand persbericht van Stichting Breedband NoordVeluwe met betrekking tot aanleg van glasvezel op (Noord/Oost) Veluwe.

Persbericht Breedband NoordVeluwe

Foto ondertekening convenant Glasvezel buitengebieden Noord- en Oost-Veluwe

Foto’s afscheid burgemeester van Hemmen

Klik op onderstaande foto om de foto’s te bekijken van het afscheid van burgemeester van Hemmen.

14k

‘Afscheid’ burgemeester Van Hemmen in Kulturhus te Elspeet

Op donderdagavond 12 mei neemt Dick van Hemmen als burgemeester officieel afscheid van Elspeet in het Kulturhus te Elspeet.

De burgemeester zal om 19:30u aankomen bij het Kulturhus, waarna hij tot ongeveer 20:45u zal worden toegesproken door verschillende instanties.

Vanaf 20.45 tot 21.30 uur is er voor de dorpsbewoners van Elspeet gelegenheid de burgemeester de hand te schudden ter afscheid in het Kulturhus.

Alle dorpsbewoners van Elspeet zijn welkom!

Maatregelen Wateroverlast – april 2016

De gemeente Nunspeet gaat over tot het nemen van maatregelen tegen wateroverlast.

Maatregelen op korte termijn:

Voor de maatregelen op korte termijn moeten een aantal zaken worden uitgezocht voordat er tot uitvoering kan worden overgegaan. Hierbij valt te denken aan het uitvoeren van hoogtemetingen van de betreffende locaties, het bepalen van de grondwaterstand en doorlatendheid van de grond en het doorrekenen van de afmetingen van de benodigde infiltratievoorzieningen. Ook moet er voor sommige locaties contact worden gelegd met belanghebbenden. Voor alle maatregelen geldt dat de start van de uitvoering voor de zomer zal plaatsvinden.

Maatregelen:

1) Voorkomen dat water afstroomt van hoger gelegen gebied richting het centrum van Elspeet:

Afstromend water vanuit de Hogeweg en het Vliersepad opvangen in tussenliggend weiland, dat in eigendom is van de gemeente.

2) Aanpassen infiltratieleiding

Verlagen schotten zodat bij gewone buien het water blijft staan en kan infiltreren, maar dat bij piekbuien het water goed kan wegstromen.

3) Aanbrengen van (infiltratie)berging in het centrum van Elspeet;

a) Vierhouterweg

Aanbrengen infiltratieberging in de parkeerstroken aan de Vierhouterweg ter hoogte van de Da Costaschool.

b) Sluiterweg

Aanbrengen van infiltratieberging in de Sluiterweg ter hoogte van kruising met de Nunspeterweg. Er is echter beperkte (ondergrondse) ruimte aanwezig.

c) van Slotenerf

Aanbrengen van infiltratieberging in het deel van het van Slotenerf dat afwatert naar de Sluiterweg.

4) Herstellen greppels langs Stakenbergweg tussen Feytahof-Merelweg

De doorstroming van de greppel richting de Merelweg wordt aangepakt.

Voor de overige maatregelen is gemeente Nunspeet bezig met het doorrekenen van de effecten ervan en wordt er nog het één en ander aan bijgeschaafd. Daarna worden deze maatregelen op kosten gezet en wordt er een planning aan gekoppeld. Deze maatregelen maken deel uit van het uitvoeringsprogramma. Samen met de hemelwatervisie wordt deze in de raad van juni 2016 behandeld. De verdere voortgang is afhankelijk van de bestuurlijke besluitvorming.

Snel internet voor veluwse buitengebieden stap dichterbij

De Stichting Breedband Noord Veluwe heeft een intentieovereenkomst gesloten met het Communication Infrastructure Fund (CIF) voor de aanleg van glasvezel in de Veluwse buitengebieden. Het gaat om ongeveer 40.000 huishoudens. De start kan op korte termijn al plaatsvinden, wanneer CIF tot afspraken komt met de elf gemeenten over onder andere vergunningen, leges en graafdieptes. Lees verder …

Zie ook het Persbericht wat is uitgegaan, de presentatie van Ambassadeurs Stichting Breedband Noord Veluwe en Stichting Breedband Noord Veluwe“Breedband Noord Veluwe”.